Du benytter en gammel nettleser. For å oppleve dette nettstedet slik som det er ment, bør du oppgradere til nyeste versjon av din nettleser. Vi anbefaler Opera og Firefox.
Kommunevalget 2019
1.
Er kontantstøtte et godt tiltak for småbarnsfamilier?

Kontantstøtte er en kontantytelse som gis til foreldre til barn mellom ett år og tre år som ikke eller bare delvis benytter barnehage med statlig driftstilskudd. Full støtte er i 2009 kr 3303 pr mnd. Støøtten graderes ned dersom barnet er delvis i barnehage med statlig driftstilskudd.

?
Svært viktig
Ganske viktig
Viktig
Litt viktig
Ikke viktig

Husk at du må velge et av alternativene for å kunne fortsette.