Du benytter en gammel nettleser. For å oppleve dette nettstedet slik som det er ment, bør du oppgradere til nyeste versjon av din nettleser. Vi anbefaler Opera og Firefox.
Stortingsvalget 2017
1.
Er rushtidsavgift en god ide?

Rushtidsavift er et virkemiddel for å begrense biltrafikken i byene og forbedre framkommeligheten. En ønsker også å fremme kollektivtrafikken. I praksis vil man måtte betale en gitt sum for å ferdes i bybilde like føør og etter arbeidstid.

?
Svært viktig
Ganske viktig
Viktig
Litt viktig
Ikke viktig

Husk at du må velge et av alternativene for å kunne fortsette.