Du benytter en gammel nettleser. For å oppleve dette nettstedet slik som det er ment, bør du oppgradere til nyeste versjon av din nettleser. Vi anbefaler Opera og Firefox.
Stortingsvalget 2017
1.
Hva er ditt syn på privatskoler?

Privatskoler drives av andre enn myndighetene. Skolenes organisasjonsform og formål kan variere, men sentralt for alle står et ønske om å være et supplement til det offentlige tilbudet.

?
Svært viktig
Ganske viktig
Viktig
Litt viktig
Ikke viktig

Husk at du må velge et av alternativene for å kunne fortsette.