Du benytter en gammel nettleser. For å oppleve dette nettstedet slik som det er ment, bør du oppgradere til nyeste versjon av din nettleser. Vi anbefaler Opera og Firefox.
Stortingsvalget 2017
1.
Er det viktig at staten støtter trosopplæring?

Trosopplæring betegner opplæringstiltak trossamfunn og livssynsorganisasjoner arrangerer, der hensikten er å formidle kunnskap og kjennskap om trossammfunnets eller organisasjonens tro og verdier.

?
Svært viktig
Ganske viktig
Viktig
Litt viktig
Ikke viktig

Husk at du må velge et av alternativene for å kunne fortsette.