Du benytter en gammel nettleser. For å oppleve dette nettstedet slik som det er ment, bør du oppgradere til nyeste versjon av din nettleser. Vi anbefaler Opera og Firefox.
Stortingsvalget 2017
1.
Bør skoledagen utvides med flere timer til en heldagsskole?

Heldagsskole vil gi skolebarn en lengre skolehverdag, inkludert leksehjelp, måltider og fysisk aktivitet. Motstanderne av dette mener barn og deres foreldre mister frihet over barnets hverdag. Forkjemperne hevder en slik ordning vil utjevne forskjeller mellom skolebarn ettersom alle vil få økt hjelp i lys av flere timer.

?
Svært viktig
Ganske viktig
Viktig
Litt viktig
Ikke viktig

Husk at du må velge et av alternativene for å kunne fortsette.