Du benytter en gammel nettleser. For å oppleve dette nettstedet slik som det er ment, bør du oppgradere til nyeste versjon av din nettleser. Vi anbefaler Opera og Firefox.
Stortingsvalget 2017
1.
Hva er ditt syn på barnetrygd?

Barnetrygd ble innført i Norge ved lov i 1946. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Satsen er på 970 kroner hvert år frem til barnet fyller 18 år.

?
Svært viktig
Ganske viktig
Viktig
Litt viktig
Ikke viktig

Husk at du må velge et av alternativene for å kunne fortsette.