Du benytter en gammel nettleser. For å oppleve dette nettstedet slik som det er ment, bør du oppgradere til nyeste versjon av din nettleser. Vi anbefaler Opera og Firefox.
Kommunevalget 2019
1.
Hva er ditt syn på nasjonale prøver og offentliggjøring av dem?

Nasjonale prøver er en årlig landsomfattende kartlegging av norske elevers basiskunnskaper i sentrale fag. Formålet med prøvene er primært å være et kvalitetskontroll- og styringsverktøy for noske lææresteder og skoleeiere.

?
Svært viktig
Ganske viktig
Viktig
Litt viktig
Ikke viktig

Husk at du må velge et av alternativene for å kunne fortsette.