Du benytter en gammel nettleser. For å oppleve dette nettstedet slik som det er ment, bør du oppgradere til nyeste versjon av din nettleser. Vi anbefaler Opera og Firefox.
Stortingsvalget 2017

Venstre

Enkeltmenneskets frihet

Historie
Venstre er Norges eldste parti, og ble stiftet den 28. januar 1884. Venstre fikk til viktige liberale reformer som folkestyre, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett. Ved valget i 2005 og 2007 fikk Venstre en oppslutning på 5,9 prosent. Trine Skei Grande er partiets leder.

Identitet
Venstre har til formål å samle kvinner og menn med et sosialt liberalt grunnsyn til innsats for fred og internasjonalt samarbeid, og for sosial, kulturell og økonomisk framgang i landet, gjennom å øke forståelsen og interessen for samfunnsspørsmål.

Politikk
Miljøkunnskap og velferd er Venstres hovedsaker. Partiet ønsker bedre behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø. De ønsker en storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning. Høyt blant valgkampsakene står også ønsket om å bringe Norge fra å være en fossilnasjon til å bli et moderne samfunn basert på fornybar energi.

Ressurs
Venstres dialogportal for Valgkampen

Tekst og foto er helt eller delvis hentet fra http://www.venstre.no/.

Bilde fra v
Ta testen nå, velg antall spørsmål!