Du benytter en gammel nettleser. For å oppleve dette nettstedet slik som det er ment, bør du oppgradere til nyeste versjon av din nettleser. Vi anbefaler Opera og Firefox.
Stortingsvalget 2017

Sosialistisk Venstreparti

Ulike mennesker. Like muligheter.

Historie
Som følge av EF-striden i 1970 dannet Sosialistisk Folkeparti (SF), Norges Kommunistiske Parti (NKP) og Demokratiske Sosialister (AIK), samt flere uavhengige sosialister ved stortingsvalget 1973 Sosialistisk Valgforbund. Senere skiftet partiet navn til SV. I dag har partiet 9500 medlemmer.

Identitet
Det røde og det grønne er bærebjelken i SVs politikk. Det røde betyr at partiet vil ha et samfunn uten store forskjeller mellom folk. Det grønne betyr at partiet arbeider for et økologisk bærekraftig samfunn.

Politikk
SV har posisjonert seg sterkt i mot medlemskap i NATO og krigføring i Afghanistan. Partiet ønsker å avvikle kontaktstøtten og friskoler. Partiet ønsker økt fokus på miljøet og likelønn. I dag er SV en del av den rødgrønne regjeringen.

Tekst og foto er helt eller delvis hentet fra http://sv.no/.

Bilde fra sv
Ta testen nå, velg antall spørsmål!