Du benytter en gammel nettleser. For å oppleve dette nettstedet slik som det er ment, bør du oppgradere til nyeste versjon av din nettleser. Vi anbefaler Opera og Firefox.
Stortingsvalget 2017

Senterpartiet

Med hjerte for hele landet

Historie
Partiet ble grunnlagt i 1920. Industrialisering, kriser i landbruket, strid om kulturspørsmål og nasjonal identitet, la til rette for et nytt politisk parti. Bondepartiet ble navnet. I 1959 ble navnet skiftet til Senterpartiet, og den moderne forkjemperen for landets bønder, kultur og lokalmiljø så dagens lys.

Identitet
Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha mulighet til å virkeliggjøre sine drømmer og sin idè om det gode livet så trengs det et lokalmiljø, som skaper trygghet, identitet og kulturelt rotfeste.

Politikk
Senterpartiets ideologi bygger på ideene om ansvar, fellesskap og forvaltning. Vår nasjonale selvråderett er et godt grunnlag for aktivt internasjonalt engasjement. Senterpartiet bygger sin miljø - og energipolitikk på prinsippet om bærekraftig utvikling. I dag er Senterpartiet en del av den styrende rødgrønne regjeringen.

Tekst og foto er helt eller delvis hentet fra http://www.senterpartiet.no/.

Bilde fra sp
Ta testen nå, velg antall spørsmål!