Du benytter en gammel nettleser. For å oppleve dette nettstedet slik som det er ment, bør du oppgradere til nyeste versjon av din nettleser. Vi anbefaler Opera og Firefox.
Stortingsvalget 2017

Rødt

En annen verden er mulig

Historie
Rødt er et norsk politisk parti som ble stiftet 11. mars 2007. Det var RV og AKP som sammen med partiløse omdannet seg til et nytt parti, med Rød Ungdom som ungdomsorganisasjon. I september 2007 sluttet også Internasjonale Sosialister seg til partiprosjektet.

Identitet
Rødt er et revolusjonært, demokratisk sosialistparti. I følge stiftelseserklæringen arbeider Rødt for «et samfunn hvor frihet, økonomisk rettferdighet, internasjonal solidaritet og hensynet til naturen er satt i sentrum».

Politikk
Partiet Rødt bygges på en marxistisk og kommunistisk tankegang, hvor kampen mot klassesamfunnet står sentralt. Partiet ønsker en sterk stat. Partiet har også markert seg kraftig i mot Norges militære tilstedeværelse i Afghanistan.

Tekst og foto er helt eller delvis hentet fra http://roedt.no/.

Bilde fra r
Ta testen nå, velg antall spørsmål!