Du benytter en gammel nettleser. For å oppleve dette nettstedet slik som det er ment, bør du oppgradere til nyeste versjon av din nettleser. Vi anbefaler Opera og Firefox.
Stortingsvalget 2017

Høyre

Frihet - Ansvar - Mangfold

Historie
Høyre ble stiftet den 25. august 1884 etter innføringen av parlamentarismen i Norge. Emil Stang d.e. ble valgt til partiets første formann. Oppslutningen om Høyre har variert betraktelig. Størst andel velgere hadde Høyre i 1894 da 49,4% stemte Høyre.

Identitet
Høyres ideologi knyttes ikke til en samfunnsmodell, men til prinsipper og verdier. De grunnleggende menneskelige verdier endres ikke selv om samfunnet rundt gjør det. Høyre tar utgangspunkt i samfunnet slik det er i dag, og vil bygge videre på det som er verdt å bevare.

Politikk
Høyre bruker ordene frihet, ansvar og mangfold til å beskrive poltikken som skal ligge til grunn for styrelsen av landet. Partiet presiserer at et åpent samfunn alltid vil være preget av kompromisser og konflikter, og at muligheter kan alltid utnyttes bedre. Derfor må vi l partiet ikke kjempe mot utviklingen, men hele tiden være åpne for alternativer. Bare slik kan mener de å kunne sø¸rge for at det finnes muligheter - for alle.

Tekst og foto er helt eller delvis hentet fra http://www.hoyre.no/.

Bilde fra h
Ta testen nå, velg antall spørsmål!