Du benytter en gammel nettleser. For å oppleve dette nettstedet slik som det er ment, bør du oppgradere til nyeste versjon av din nettleser. Vi anbefaler Opera og Firefox.
Stortingsvalget 2017

Demokratene

Et godt og trygt alternativ

Historie
Partiet Demokratene ble stiftet på Linne Hotell i Oslo 24. august 2002. Opphavspersonene var først og fremst tidligere medlemmer av Fremskrittspartiet. Ved Stortingsvalget i 2005 fikk partiet 0,1% av stemmene. Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2007 ble partiet representert i 7 kommunestyrer, samt Vest-Agder fylkesting.

Identitet
Demokratene tar i sitt politiske arbeid utgangspunkt i et kristent verdigrunnlag og et demokratisk samfunn, hvor partiet vil arbeide for innbyggernes rettigheter og velferd, samt sterk reduksjon av skatter og avgifter.

Politikk
Demokratene vil vokte de rettigheter Grunnloven sikrer den enkelte borger som eiendomsrett, næringsfrihet, personlig frihet, trosfrihet, ytringsfrihet og rettssikkerhet. Demokratene tar sterkt avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, religion og etnisk opprinnelse.

Tekst og foto er helt eller delvis hentet fra http://www.demokratene.no/.

Bilde fra dem
Ta testen nå, velg antall spørsmål!