Du benytter en gammel nettleser. For å oppleve dette nettstedet slik som det er ment, bør du oppgradere til nyeste versjon av din nettleser. Vi anbefaler Opera og Firefox.
Stortingsvalget 2017

Arbeiderpartiet

Alle skal med

Historie
Arbeiderpartiets startet i 1887 som et opposisjonelt parti mot den eksisterende statsmakt. Viktige prinsipper som allmenn stemmerett, parlamentarisk styre og sosiale reformer preget partiet. I dag er Arbeiderpartiet det partiet på Stortinget med flest representanter.

Identitet
Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og bygger sin politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet ønsker en rettferdig verden uten fattigdom, en verden i fred og i økologisk balanse, hvor menneskene er frie og likestilte og har innflytelse over sine livsvilkår.

Politikk
Arbeiderpartiet oppsummerer sin politikk på følgende måte: Frihet fra fattigdom og undertrykkelse, og frihet til utfoldelse av skapende evner og muligheter. Like rettigheter og plikter for alle, og like muligheter uansett sosial bakgrunn, kjønn religion eller etnisk opprinnelse. Solidaritet med mennesker over hele verden, og med kommende generasjoner

Tekst og foto er helt eller delvis hentet fra http://arbeiderpartiet.no/.

Bilde fra ap
Ta testen nå, velg antall spørsmål!